Valikko Sulje

Mitä on hypnoterapia?

Hypnoosi on tila, joka on yhtä aikaa rentoutumista ja keskittymistä. Se poikkeaa normaalista päivätietoisuuden tilasta ja se koetaan usein unen ja valvetilan rajamailla olemisena. Hypnoosissa olevan ihmisen mieli on avoimempi oppimaan uusia asioita sekä muokkaamaan jo opittuja ajatusmalleja.  

Hypnoterapiassa tätä tilaa käytetään hyväksi työskennellessä asiakkaan tavoitteiden mukaisesti.