Valikko Sulje

Suolisto-ongelmat

Hypnoositila on jo itsessään edullinen suolistolle, rauhoittaen ja tasapainottaen sen toimintaa.
Stressi ja esim. erilaiset voimakkaat negatiiviset tunteet vaikuttavat suolistoon epäedullisesti. Hypnoterapialla voidaan auttaa asiakasta saamaan parempi hallinta suolisto-ongelmiin, käyden läpi mahdollisia suolistotilannetta huonontavia tekijöitä.